Share

تبعات گسترده ناشی از سیل فروردین ۹۸ زندگی مردم  را در مناطق سیل‌زده با مشکلات گوناگون مواجه کرده است. وارد آمدن خسارت به زمین‌های کشاورزی در مناطق سیل‌زده موجب نگرانی‌هایی پیرامون وضعیت محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۸ شده است. گفته می‌شود بر اثر سیل فروردین ماه نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای استان خوزستان، از مهم‌ترین مناطق تولید گندم ایران، دچار آسیب و خسارت شده است.

Share