Share

بحران پسماند شهرهای مرکزی استان مازندران را تهدید می‌کند. انباشت زباله هفت شهر استان مازندران در «عمارت» آمل، کوهی از زباله با ارتفاع ۱۵۰ متر در این منطقه به وجود آورده است. معضل کوه زباله «عمارت» به‌ عنوان مهم‌ترین خطر زیست محیطی در شهرستان آمل به شمار می‌آید؛ زیرا شیرابه آن به رودخانه هراز می‌رسد و از آب رودخانه برای آبیاری کشاورزی استفاده می‌شود.

Share