Share

صدها تن در قزاقستان در مخالفت با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که روز یک‌شنبه ۹ ژوئن/ ۱۹ خرداد برگزار شد، تظاهرات کردند. پلیس ضد شورش با معترضان برخورد کرد. حدود ۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

معترضان می‌گویند انتخابات برگزار شده، غیرعادی و غیرقانونی است

پلیس می‌گوید تظاهرات را در دو شهر نورسلطان، پایتخت و آلماتی، شهر تجاری اصلی کشور شکست داده است. معاون وزیر کشور، مارات کژایف هم گفت که در حدود ۱۰۰ معترض بازداشت شده اند.

معترضان می‌گویند انتخابات برگزار شده، غیرعادی و غیرقانونی است و نمایشی برای انتقال قدرت به قاسم جومارت توقایف (توکایف)، نامزد وفادار به نورسلطان نظربایف است. نظربایف در ماه مارس استعفا داد.

انتظار می‌رود که قاسم جومارت توقایف به سادگی در این انتخابات پیروز شود. او رییس مجلس سنا بود که پس از استغفای نظربابف، کفیل رئیس جمهوری قزاقستان شد.

هفت نامزد از جمله یک نفر از میان مخالفان برای این انتخابات نامزد شده بودند.

استعفای نظربایف ۷۸ ساله که از زمان جدا شدن این کشور از اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل آن به یک کشور مستقل در سال ۱۹۹۱ قزاقستان را رهبری کرده بود، مخالفان را غافلگیر کرد. بسیاری از منتقدان انتظار داشتند که او برای انتخابات سال آینده بار دیگر نامزد انتخابات شود.

امیرژان کسانوف، کاندیدای مخالفان، روز یک‌شنبه گفت که هیچ شکایتی درباره انتخابات برگزار شده ندارد.

کاسانوف گفت: «مهمترین نکته در فرآیند سیاسی انتخابات، شمارش آراست.»

انتظار می‌رود نتایج اولیه صبح دوشنبه اعلام شود.

قزاقستان اخیرا صحنه اعتراضات مخالفان بوده است. بهار گذشته تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به چگونگی تحویل قدرت از سوی نظربایف برگزار شد. معترضان خواستار تحریم انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بودند.

قزاقستان یکی از پر‌رونق‌ترین جمهوری‌های شوروی سابق است. این کشور با چین و روسیه همسایه است.

رئیس جمهوری جدید قزاقستان آغاز به کار کرد

Share