Share

قانون حفاظت از خاک در ایران به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است. در زیر به مجموعه‌فکت‌هایی از وضعیت فرسایش خاک در ایران نگاهی انداخته‌ایم:

برای بزرگ‌تر شدن تصویر روی آن کلیک کنید


اینفوگرافی‌های زیست‌محیطی زمانه:

Share