Share

بازار تاریخی اصفهان، با قدمت بیش از ۴۰۰ سال، مانند دیگر بازارهای قدیمی ایران در معرض خطر آتش‌سوزی است. سیم‌های برق رها شده روی دیوارها، سقف‌ها و طاقی‌ها، ایمنی و زیبایی بازار را تحت تاثیر قرار داده است. سیم‌کشی نامناسب، تابلوهای برق، حجم غیرمجاز اجناس در مغازه‌ها و انبارها، ایمنی بازار را تهدید می‌کند. سازمان آتش نشانی در چند سال گذشته به ویژه پس از آتش‌سوزی بازار تبریز در اردیبشهت سال جاری درباره ناامنی بازار اصفهان هشدار داده است.

در موردی مشابه با آتش‌سوزی بازار تبریز، تیر ماه سال گذشته، مسجد جامع ساری، یکی از آثار کهن تمدن ایرانی در آتش سوخت. این اثر با سقف چوبی در سال ۷۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود.

Share