Share

شمار قابل توجهی از بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی سه‌شنبه ۲۸ خرداد مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع و سپس به سوی سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند.

بازنشستگان – ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

تجمع با فراخوان قبلی و با خواست «برخورداری از حق حیات شایسته و مطالبات مسلم قانونی» شامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، درمان رایگان و بیمه کارآمد، شفاف‌سازی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت کلیه بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی، و به‌رسمیت شناختن حق تشکل، اجتماع و اعتصاب انجام شد.

اتحاد بازنشستگان در توضیح ضرورت اجتماع نوشته بود:

«وخامت همه جانبه اوضاع کنونی، زندگی و سطح معیشت ما بازنشستگان را در کنار سایر اقشار مزدبگیر و بیکاران بشدت شکننده و غیرقابل تحمل ساخته است. تجمعات و اعتراضات پیاپی و مداوم ما در سطح شهرها و خیابان نه تنها به گوش متولیان امور هیچ گونه خریداری نداشته بلکه به جای رفاه و زندگی شایسته پس از سالها خدمت، مرگ تدریجی را برایمان رقم زده‌اند!»

بنا بر گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع منتشر شده، شرکت کنندگان در تجمع شعار می‌دادند: «فریاد فریاد از این همه بی داد /تا حق خود نگیریم، ازپا نمی‌نشینیم /حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی /مجلس خیانت می‌کند دولت حمایت می‌کند/خط فقر ۷ میلیون حقوق ما دو میلیون /معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست/ معلم زندانی آزاد باید گردد/ جنگ افروزی را رها کن فکری به حال ما کن/ دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست /درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید.»

تجمع‌کنندگان پس از قرائت قطعنامه در حالی که شعار می‌دادند، به سوی سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند.

حدود هزار تن در این تجمع شرکت کردند.


در همین زمینه:

تجمع بازنشستگان مقابل مجلس: حقوق‌های نجومی، فلاکت عمومی

Share