برگرفته از تریبون زمانه *  
Share
  • دعوت از کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، هنرمندان، روشنفکران و مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب برای امضای درخواست آزادی زندانیان هفت‌تپه

کارتون از اسد بیناخواهی

آن‌چه این روزها کارگران، معلمان، بازنشستگان و‌ مزدبگیران را به اعتراض‌های هر روزه و حضور خیابانی می‌رساند، فشارهای اقتصادی، بحران معیشت، بیکاری، فقر، رانت و ‌اختلاس است. کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی نیز متاثر از شرایط وخیم زندگی خود که حاصل بی‌کفایتی دولت، خصوصی‌‌سازی‌ها و ناکارامدی و فساد بخش خصوصی بود دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

در شرایطی که حلقه استثمار هر روز تنگ‌تر و سفره‌های کارگران هر روز تهی‌تر از قبل می‌شود، دولت و نهادهای امنیتی و قضایی چاره را نه در حل معضلات بی‌شمار کارگران و برخورد با مختلسین و رانت‌خواران که در بازداشت و شکنجه و پرونده‌سازی برای کارگران و متحدانشان می‌دانند.

در ادامه‌ همین برخوردها بیش از پنج ماه است که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه، سپیده قلیان، فعال اجتماعی و امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی، اعضای تحریریه نشریه مستقل گام، به علت حمایت از کارگران هفت‌تپه و گروه ملی فولاد با اتهامات واهی امنیتی مواجه و محبوس‌اند و با وجود صدور قرار وثیقه از سوی بازپرس، از آزادی آنان ممانعت به عمل می‌آید، بی‌آنکه دستگاه قضایی حتی خود را ملزم به بیان علت عدم آزادی آنان بداند.

در این مدت دو بار اعتصاب غذای ساناز الله‌یاری و امیرحسین محمدی فرد منجر به مشکلات متعدد جسمی برای آنان شده است و سلامت آنان در معرض تهدید جدی‌ست.

این برخوردهای قهرآمیز و رفتارهای فراقانونی و این اتهامات امنیتی با کسانی که هدفی جز «نان، کار، آزادی»، برابری و رفاه همگانی ندارند زمانی قابل فهم است که بدانیم منظور از امنیت ملی البته امنیت صاحبان سرمایه و قدرت است و دلیلی مبرهن بر عدم استقلال دستگاه قضایی.

ما امضا کنندگان این دادخواست، اعتراض به تحمیل شرایط اسفناک زندگی بر طبقه تحت ستم را حق بدیهی هر انسانی می‌دانیم و ضمن محکوم کردن بازداشت و حبس کارگران و فعالان کارگری، خواستار پایان دادن به برخورد‌های امنیتی، پلیسی، پرونده‌سازی‌ها و نیز آزادی هرچه زودتر و بی‌قید و شرط آنان هستیم.

برای امضای این دادخواست به اینجا بروید.

لینک این مطلب در سایت دادخواست


  • در همین زمینه

بزرگترین اتحادیه کارگری هلند خواستار آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد

Share