Share

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از برخورد با کشف حجاب در محیط فرودگاه‌ها خبر داده است. حسن مهری گفته: «در مورد برخورد با کشف حجاب ما دستورالعمل سازمانی داریم و مقامات قضایی هم از پلیس حمایت خوبی کرده‌اند.» این رویه چند دهه است در فرودگاه‌های ایران وجود دارد.

رییس پلیس فرودگاه‌های کشور همچنین گفته اگر مأموران پلیس مواردی را مشاهده کنند که پوشش افراد مروج مدل‌های غربی است، حتماً با آن برخورد خواهیم کرد.

او درباره اینکه آیا امکان جلوگیری از سفر افراد بدحجاب نیز وجود دارد یا خیر گفته ممکن است از سفر جلوگیری شود. برای چنین افرادی پرونده قضایی تشکیل شده و تحویل مقامات قضایی خواهد شد.

برخورد با زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، تنها به شهرها محدود نمی‌شود و این رویه سال‌ها وجود داشته که پلیس در فرودگاه گاه چند ساعت قبل از پرواز با هواپیما مانع از سفر آنها به شهرها یا کشورهای دیگر می‌شود.

آمار مشخصی از زنانی که در فرودگاه‌ها با آنها برخورد می‌شود وجود ندارد اما گزارش‌های متعددی از تجربیات زنان در این زمینه منتشر می‌شود.

 جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۳ از ابلاغ دستورالعملی برای برخورد با «هنجارشکنی» در فرودگاه‌ها خبر داد. حسین اشتری گفته بود «برای ما پذیرفتنی نیست که عده‌ای هنجارشکن آبروی چند ساله مردم شهید پرور و نظام جمهوری اسلامی ایران را زیرسئوال ببرند.»

حسن مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های ایران در اسفند ماه ۱۳۹۱ زنان «بدحجاب» را تهدید به نداشتن اجازه پرواز کرد و گفت: «به زنانی که با حجاب زننده وارد فرودگاه می‌شوند اجازه ورود داده نمی‌شود، آنان در گیت‌ها نگه داشته می‌شوند تا حجاب خود را اصلاح کنند اما قطعاً اگر فردی تمکین نکند اجازه پرواز نخواهد داشت.»

حسن مهری همچنین در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۲ بار دیگر زنان «بدحجاب» را به ممنوعیت از پرواز تهدید کرد و گفت: «طرح امنیت اخلاقی با قدرت در تمامی فرودگاه‌های کشور اجرا می‌شود. بر اساس این طرح از ورود بدحجاب‌ها به سالن‌های فرودگاه جلوگیری می‌شود. این افراد در مرحله اول تذکر دریافت می‌کنند و در صورتی که حجاب‌شان را اصلاح نکنند حق ورود به سالن و پرواز را ندارند.»

یک دهه پیش از آن، نبی‌اله حیدری، رییس وقت پلیس فرودگاه‌های ایران در خرداد ماه ۱۳۸۰ اعلام کرد که طی سه ماه از مسافرت ۷۱ زن به دلیل آنچه «پوشش نامناسب» عنوان شده، ممانعت شده است. به گفتۀ او طی این مدت ۱۱۲ زن به اتهام آنچه “بحث ناهنجاری‌های اجتماعی” عنوان شده از سوی پلیس فرودگاه‌های کشور دستگیر شده و از سه هزار و ۵۰۶ زن بدحجاب در فرودگاه تعهد گرفته شده است.

او گفته بود ۳۳ هزار و ۲۹ زن و مرد «بدپوشش و بدحجاب» پس از تعویض لباس خود اجازۀ ادامۀ سفر پیدا کرده‌اند، توبیخ ۸۷ هزار و ۷۱۴ زن به دلیل آنچه «بدحجابی» عنوان شده را از دیگر اقدامات پلیس فرودگاه اعلام کرد.

در سال ۱۳۸۷ نیز محمود بت‌شکن رییس وقت فرودگاه‌های ایران اعلام کرده بود، نیروهای پلیس دست‌کم از سفر ۱۲۸ زن به دلیل بدحجابی جلوگیری کرده، به ۱۷۱ هزار و ۱۵۱ نفر تذکر داده و از شش هزار و ۷۹۹ نفر نیز تعهد کتبی برای رعایت حجاب اسلامی گرفتند.

محمود صادقی: رفتار مأمور انتظامی با «دختر تهرانپارس» آبروی جمهوری اسلامی را برد

Share