Share

روستاهای منطقه نفت‌خیز «کُرِیت» از توابع اهواز با بحران آب روبرو هستند. روزنه، ابوکبیریه، حاره، سید یوسف، شریفیه، ام الطرفه نام روستاهایی است که در منطقه کُرِیت واقع شده‌اند و از آب شرب محرومند. پیش از اکتشاف چاه‌های نفت، این مناطق دارای زمین‌های حاصلخیز کشاورزی بوده و روستاییان از طریق کشاورزی و دام‌داری امرار معاش می‌کردند. برپایی تاسیسات نفتی در زمین‌های کشاورزی موجب آلودگی نفتی زمین‌های حاصلخیز منطقه شده است.

Share