Share

تَه سیگار٬ پسماند به ظاهر کوچکی‌ که به راحتی در هر جایی می‌توان رهایش کرد؛ غافل از این که فیلتر سیگار حاوی مواد سمی و فلزات سنگین خطرناک دیگری چون نیکوتین، سرب، مس و کروم است. موادی که سالانه سبب مرگ میلیون‌ها پرنده و آبزی در تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و دریاهای آزاد می‌شوند. چرخه‌ای که در زنجیره غذایی در نهایت به انسان باز می‌گردد.

بسیاری از کودکان با ته سیگار بازی می‌کنند و برخی حیوانات آن را به اشتباه می‌خورند. در نتیجه ته سیگار رهاشده در محیط زیست می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سلامت جانداران وارد کند.

Share