Share

روستای «حَمَدان سِلجه» در شهرستان حمیدیه اهواز، تنها روستایی است که تمامی منازل آن در سیل فروردین ۹۸ تخریب شد. این روستا ۴۰ خانوار دارد و با گذشت چهار ماه از وقوع سیل ویران‌گر، همچنان میان مخروبه‌ها و در کانکس زندگی می‌کنند. با توجه به آب‌گرفتگی زیاد و پایین بودن سطح روستا، حَمَدان تنها روستایی بود که همه منازل آن تخریب شد.

Share