Share

«زیارت»  روستایی ییلاقی با قدمتی تاریخی و طبیعتی کم‌نظیر در جنوب شهر گرگان است. تغییر کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در بافت تاریخی «زیارت» گرگان، سبب نابودی بافت این منطقه شده است.

به گفته محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان ‌کل کشور «کوتاهی در اجرای وظایف قانونی برخورد با متخلفان و پیش‌گیری نکردن از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت سبب شد تا وضعیت این روستا نسبت به گذشته وخیم‌تر و در حالت اضطرار قرار بگیرد».

محمدجواد حشمتی به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: «برخی عرصه‌های ملی جنگلی با درختان بالای دویست و سیصد سال قدمت واگذار شد و در نتیجه آن عده‌ای از متخلفان برای خود در این اراضی سند گرفتند.»

Share