Share

مطالب تازه در بخش کارگری سایت زمانه برای آشنایی با قوانین و قراردادهای بین‌المللی در مورد حقوق کارگران و همچنین سازمان بین المللی کار:

این جزوه

علاوه بر معرفی ساختار سازمان بین‌المللی کار و تاریخچه آن، مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی در مورد حقوق کار را فهرست و معرفی می‌کند.

در آن همچنین،‌ فصلی به مقاوله‌‌نامه‌هایی که ایران پذیرفته اختصاص داده شده است.

مرور مقاوله‌نامه‌های بنیادینی که ایران تصویب نکرده، بخش پایانی جزوه است.

در این نوشته

با بیانی فشرده، همچنان که از عنوان آن برمی‌آید، توضیح داده می‌شود که چرا باید از این حقوق آگاهی داشته باشیم.

و این نوشته

خلاصه‌ای درباره موضوع به دست می‌دهد.

این ویدئو مکمل مطالب بالاست:

و حال نوبت خودسنجی است برای این که دانش خود را درباره موضوع ارزیابی کنیم:

این تست چهارجوابی در عین حال امکانی است برای مرور نکات عمده بحث.

حقوق کار و استانداردهای بین‌المللی معیارهایی را به دست می‌دهند برای بررسی انتقادی وضعیت حقوق کارگران در ایران.

مرتبط با این موضوع دو  وبینار  «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی» است:

  • ویبنار یکم − سخنران: بهروز فراهانی

  • وبینار دوم − سخنران: سعید تقوی


در همین زمینه

قانون کار در ایران − آگاهی و خودسنجی

بیشتر بخوانید در:

Share