Share

زنان عربستان سعودی برای نخستین بار اجازه پیدا کردند که بدون نیاز به قیم مرد گذرنامه بگیرند و به خارج از کشور سفر کنند.

عربستان سعودی برای نخستین بار اجازه رانندگی زنان را در سپتامبر ۲۰۱۷ صادر کرد

این حکم حکومتی جدید به زنان ۲۱ سال به بالا اجازه می‌دهد شخصا برای دریافت گذرنامه اقدام کنند و برای سفر به خارج از عربستان نیاز اجازه یا همراهی یک مرد نداشته باشند. تا پیش از این، زنان در عربستان باید برای درخواست گذرنامه یا سفر خارجی از یک مرد که قیم قانونی آنها بود اجازه می‌گرفتند. این قیم پدر، همسر، برادر یا یک مرد از اعضای اصلی خانواده آنها بود.

این حکم روز جمعه اول اوت صادر شده و بر اساس آن زنان به حق ثبت ازدواج یا طلاق و تولد نوزاد دست یافتند.

قانون جدید همچنین به زنان حق اشتغال هم می‌دهد. قانون جدید می‌گوید همه شهروندان عربستانی حق اشتغال دارند و کارفرمایان نمی‌توانند میان متقاضیان به علت جنسیت، سن یا محدودیت جسمی تبعیض قایل شوند.

این تعییرات ادامه اصلاحاتی است که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان آغاز کرده تا برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را در این کشور اجرایی کند. بخشی از این برنامه شامل اعطای آزادی‌های بیشتر به زنان است که از تفکیک جنسیتی و تبعیض در این کشور رنج می‌برند. بر این اساس، عربستان سعودی برای نخستین بار اجازه رانندگی زنان را در سپتامبر ۲۰۱۷ صادر کرد. همان زمان زنان اجازه یافتند تا برای اولین بار در مراسم روز ملی عربستان شرکت کنند.

پیش‌تر عربستان سعودی اعلام کرد که ممنوعیت فعالیت سینماهای خصوصی را که بیش از سه دهه بسته بودند، برمی دارد.

در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، هزاران رن عربستانی در نخستین کنسرت عمومی یک خواننده زن شرکت کردند. تا پیش از این، اینگونه برنامه‌ها تنها مختص به مردان بود.

 قانون قیمومیت مردان برآمده از فرقه‌ سنی مذهب وهابیت است که اکنون در حوزه‌های مختلفی شکسته است. بر اساس این سیستم، هر زنی باید در مکان‌های عمومی مردی به همراه می‌داشت.

پایان تنها مورد ممنوعیت رانندگی زنان در جهان: زنان عربستان پشت فرمان نشستند

Share