Share

دیلی استار، تنها روزنامه انگلیسی‌زبان لبنان در اعتراض به وضعیت رو به وخامت این کشور شماره پنج‌شنبه ۸ اوت / ۱۷ مرداد را خالی منتشر کرد.

هر صفحه این شماره روزنامه با جمله‌ای مرتبط با مشکلات لبنان پر شده است. روی صفحه آخر در کنار یک عکس درخت سدر ــ نماد ملی لبنان ــ نوشته شده است: «قبل از آنکه خیلی دیر بشود، بیدار شو!»

لبنان برای مدت‌ها در بحران اقتصادی به سر برده و دولت از زمان افزایش تنش‌ها بین مسیحیان و دروزی‌ها در ۳۰ ژوئن نشستی تشکیل نداده است.

صفحه اول
بن‌بست دولت
افزایش روزمره ادبیات تفرقه‌افکن
زباله‌ها هنوز روی هم تلنبار می‌شوند
آلودگی در سطح هشدار
نرخ ۲۵ درصدی بیکاری
وفور سلاح‌های غیرقانونی در کشور
بیش از یک و نیم میلیون پناهنده در کشور
بدهی دولت نزدیک به صد میلیارد دلار
ورشکستگی کسب‌و‌کار را تهدید می‌کند
پول ملی در معرض تهدید
صفحه آخر ــ قبل از آنکه خیلی دیر بشود، بیدار شو!
Share