Share

موضوع زنان سرپرست خانوار از مسائل مهم حوزه زنان به شمار می‌رود. این قشر بخش قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. «عطیه روشنفکر» یکی از زنان کارآفرین در استان گیلان است که از طریق ساخت ظروف سفالی اشتغال‌زایی می‌کند. او با برپایی کارگاهی در روستای جیرده واقع در شفت استان گیلان برای سه زن سرپرست خانوار ایجاد شغل کرده است.  آنها روزانه ۵۰ عدد ظرف سفالی تولید می‌کنند و علاوه بر فروش داخلی به کشورهایی چون آلمان، فرانسه و آمریکا ظروف سفالی صادر می‌کنند.

Share