Share
هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق می‌گوید که ایران به حکومت سوریه کمک‌های مالی ارائه می‌دهد.

 
وی روز جمعە، ١٣ ژوئیەی ٢٠١٢ در مصاحبه با روزنامە فرانسوی فیگاروی گفت: "همە اخباری کە در مورد کمک مادی دولت عراق بە سوریە شنیدە می شود، فاقد اعتبار است.  بانک مرکزی ما کمک های نقدی بە سوریە ارائە نمی دهد؛ برای ایران اما این چنین نیست و این کشور بە سوریە کمک های مالی ارائە می دهد."
 
زیباری در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن سفیر سوریە در عراق بە صفوف مخالفان گفتک "کنترل رژیم بر خاک سوریە کاهش یافتە است و جامعە دیگر اعتمادی بە رفرم های بشار اسد ندارد. رژیم سوریە منزوی شدە و از نظر اقتصادی بە شدت زیر فشار قرار دارد."
 
هوشیار زیباری:ما از دولت های فرانسە و کانادا درخواست کردەایم کە افرادی کە دارای پاسپورت فرانسوی و کانادایی هستند را بە کشورهای خود فراخوانند. اما  هیچ کس آن را نمی خواهد اجرا کند 
وی  با ابراز نگرانی نسبت به اینکه سوریه تبدیل به پایگاه تازه القاعده در منطقه شود، اضافه کرد: "در سال ٢٠٠٩ هنگامی کە ما از سازمان ملل درخواست کردیم کە سوریە را بە خاطر حملەی تروریستی بە سفارتخانەها در بغداد، بە دادگاە بین المللی کشاندە و آن کشور را  تنیبە نماید، هیچ کس ما را یاری نکرد. اکنون عراق از شروع یک نزاع دیگر در منطقە هراس دارد و ما نگران هرج و مرجی هستیم کە در سوریە در جریان است. "
 
زیباری  با بیان اینکه عربستان سعودی و قطر به مخالفان سوری کمک مالی می‌دهند، پیش‌بینی کرد که جانشین حکومت اسد در سوریه گروه‌های شبیه به اخوان المسلمین خواهند بود.
 
 وزیر امور خارجه عراق در بخشی دیگر از این مصاحبه به آینده سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق پرداخت و گفت: " در اوایل امسال ما، همراە با ایالات متحدە، فرانسە و دیگر کشورهای اتحادیەی اروپا در مورد بستن کمپ اشرف بە توافقی دست یافتیم و از دولت های فرانسە و کانادا درخواست کردەایم کە افرادی کە دارای پاسپورت فرانسوی و کانادایی هستند را بە کشورهای خود فراخوانند. اما امروز هیچ کس آن را نمی خواهد اجرا کند ."
 
هوشیار زیباری با اشاره به انتقال ٣۴٠٠ نفر از اعضای مجاهدین خلق از کمپ اشرف بە کمپ دیگری بە نام  لیبرتی، واقع در جنوب بغداد، ادامه داد: "سازمان ملل نقش میانجی بازی می کند، اما ما نمی خواهیم کە اشرف دومی را بازگشایی کنیم." 
Share