Share
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام ٣٩نفراز متهمان پرونده فساد بزرگ مالی پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، امروزیکشنبه ۲۵ تیرماه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) دادگاه رسیدگی به اتهام ٣٩ نفراز متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به ریاست قاضی ناصر سراج، امروز به کار خود پایان داد.
 
در آخرین جلسه این دادگاه به اتهامات سه نفر از مدیران گروه ملی، از شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری آریا رسیدگی شد.این افراد به مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، از طریق دست داشتن در گشایش ال‌ سی (اسناد اعتباری) صوری و ساختگی متهم شده‌اند.

در بخشی از این دادگاه، همایون فلاحیان، وکیل مدافع یکی از متهمان با عنوان "م.س" گفت: "موکل من، کارگری که یک میلیون و ۶٠٠ هزار تومان حقوق می‌گرفته ومحل سکونتش ٧٠متر بوده چه اخلالی می‌توانسته در نظاماقتصادی کشور داشته باشد."

در آخرین جلسه این دادگاه به اتهامات سه نفر از مدیران گروه ملی، از شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری آریا رسیدگی شد.این افراد به مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، از طریق دست داشتن در گشایش ال‌ سی صوری و ساختگی متهم شده‌اند
وکیل مدافع م.س در مورد ٢٠ میلیون تومان وام دریافت شده از سوی موکلش گفت:" این مبلغ به عنوان وام به یک کارگر با این سابقه خدمتبوده و این رقم در مقابل سه هزار میلیارد تومان پولی نیست. "

درادامه، قاضی فراهانی، نماینده دادستان تهران گفت:" کدام نامه‌رسان یک میلیون و ۶٠٠ هزار تومان حقوق می‌گیرد و٢٠ میلیون تومان هم به او وام می‌دهند؟ واقعیت این است که موکل در گروهملی یک مدیر بوده است و باید واقعیت‌ها را بگوید. "

وی ادامه داد: اگر یکی یا دو یا حتی ٢٠ال سیبود شاید حرف متهم قابل قبولباشد ولی وقتی ١٣۶ فقرهال سی با آن حجم اعتبار وجود دارد آیا او نبایدمی‌دانسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟"

پس ازآن، م.س با بیان اینکه دو ماه پیش ازبازنشستگی درخواست وام ضروری علی‌الحساب داده بودم، افزود:" مبلغ مطالبات من از شرکتبیش از اینها بود. من بیست سال سابقه کار داشتم. آیا بیست میلیونتومان وام برای کسی که بیش از دو میلیون تن فولاد وارد گروه ملی کرده زیادبوده است؟"

قاضی سراج پس از اعلام ختم رسیدگی به این بخش از پرونده فساد مالی از صدور حکم متهمان دادگاه فساد مالی در اولین فرصت خبر داد.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی تحت عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفته است.

گفته می‌شود که این گروه توانسته از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بیشترین زیان را از این اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز دخیل بوده‌اند.

 

Share