Share

می‌دانید گرینلند کجاست؟ از دانمارک خطی چون یک عرض جغرافیایی بکشید به سوی کانادا. این خط به گرینلد می‌خورد. گرینلند به لحاظ جغرافیایی بیشتر آمریکایی است تا اروپایی، اما سرنوشتش به دانمارک گره خورده است. گرینلند بزرگترین جزیره دنیاست: کمی بیش از ۲,۱ میلیون کیلومتر مریع. اما تعداد ساکنانش کم است: حدود ۵۶,۵ هزار نفر. گرینلند سرد است، سرد سرد سرد. من مدتی در این جزیره قطبی زندگی و کار کردم. (و باز به آنجا برگشته‌ام!)

از مقاله: در گرینلند مرده شور ندارند

گرینلند و موقعیت آن در شمالگان

گرینلند و موقعیت آن در شمالگان

انسانها فروشی نیستند

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا پیشنهاد کرده که دانمارک گرینلند را به ایالات متحده بفروشد. مبنای این پیشنهاد تصور از گرینلند به عنوان یک منطقه جغرافیائی است که برای اهداف سیاسی و نظامی ایالات متحده بسیار مهم است و از آنجا که قانونا گرینلند بخشی از کشور پادشاهی دانمارک است می‌توان با دانمارک برای خرید گرینلند معامله کرد، همان گونه که در زمان جنگ دوم جهانی منطقه وسیعی از شمال گرینلند را برای پایگاه نظامی در اختیار گرفت و هم چنان یکی از پایگاه های مهم آمریکا در منطقه قطبی است.

در این میان آنچه فراموش می شود ساکنین گرینلند هستند: انسانهایی که بیش از هزار سال است که در این سرزمین زندگی کرده اند. تا زمانی نه چندان دور ساکنین این جزیره را اسکیمو می نامیدند ولی امروزه از واژه “اینوئیت” به معنی انسان استفاده می‌شود.

اینوئیت‌های ساکن گرینلند در طول تاریخ با تلاش خستگی ناپذیر  خود در طبیعتی بسیار خشن سهم خود را برای بقا از چنگال امواج بی رحم صید کرده اند، در سرمای طاقت‌فرسای قطبی با ایجاد حفره در در یخ‌های قطور ماهی گرفته اند و تمامی مایحتاج خود را از طبیعت تامین کرده اند و با وجود خشونت طبیعت همواره سپاسگزار طبیعت بوده اند. آنها پا به پای طبیعت زیسته اند، عشق ورزیده اند و در رزوهای بی خورشید و تاریک زمستان در کومه های خود به پایکوبی و رقص پرداخته اند تا بگویند آری آری زندگی زیباست. گرینلند یک جزیره متروک نیست، سرزمین اینوئیت هاست، سرزمین انسان ها است و انسانها فروشی نیستند.

در ضمن: مسئول شورای خود مختار گرینلند در یک مصاحبه گفته است که گرینلند مایل است آمریکا را بخرد، چون در واقع این گرینلندی ها بودند که اولین بار آمریکا را کشف کردند. و اضافه کرده که به همین دلیل آمریکایی‌ها باید ارزان حساب کنند.

عکس‌هایی از گرینلد و مردمانش:

از همین نویسنده

گرمایش زمین، افسانه یا واقعیت– مشاهده‌ای شخصی

Share