Share

کوی مشعلی یکی از محله‌های قدیمی در حاشیه شهر اهواز است. این منطقه فاقد زیرساخت‌های شهری‌است و ساکنانش در محرومیت زندگی می‌کنند. جاری شدن فاضلاب در خیابان‌ها و انباشت زباله از جمله مشکلات این محله است و هیچ ارگانی مسئولیت جمع‌آوری زباله منطقه را برعهده نمی‌گیرد. جمعیت کوی مشعلی ۴۰۰ خانوار است که اغلب از راه گاوداری امرارمعاش می‌کنند.

 

Share