Share

زمین‌های کشاورزی شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان دارای رتبه اول در توسعه محصولات کشاورزی در این استان است. کشاورزان این منطقه بیشتر به کشت گندم می‌پردازند. بی‌تدبیری مدیران و سوءاستفاده واسطه‌گران با خرید زیر قیمت واقعی محصولات، موجب دلسردی کشاورزان شده و انگیزه‌شان را برای کشت از دست داده‌اند. از سوی دیگر نبود کارخانه‌ها، کمبود سیلو‌ها و نابسامانی توزیع در بازار محصولات کشاورزی، سال‌هاست درآمد و دسترنج کشاورزان را به باد داده است.

 

 

 

Share