Share

ساخت‌وساز غیرمجاز در مناطق خوش آب‌و‌هوا داستانی تلخ و تکراری‌است. ویلاسازی‌های شبانه، محیط زیست بندر کیاشهر را به خطر انداخته است. زمین‌خواران با تصرف اراضی ملی و یا خرید زمین‌های مرغوب روستاییان بدون هیچ گونه نظارتی از سوی نهادهای متولی، مشغول ساخت ویلا در این منطقه هستند. در این میان انباشت غیراصولی زباله نیز در بندرکیاشهر، جنگل‌های این منطقه را در معرض نابودی قرار داده است.

Share