Share

در سال‌های گذشته تغییرات چشم‌گیری در نحوه برگزاری عزاداری حسین بن علی و خاندانش صورت گرفته. امسال هم مانند سالهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی در قالب پست‌هایشان انتقادهایی را در رابطه با شیوه عزاداری برخی از شهروندان مطرح می‌کنند. از نوع پوشش و ظاهر عزاداران گرفته تا نوحه‌هایی که بیشتر یادآور ترانه‌های پاپ روز است. 

از دوران آل‌بویه تا به امروز در مقاطع مختلف تاریخی شاهد برگزاری مراسم عزاداری محرم در ایران بوده‌ایم. در هر دوره تاریخی این عزاداری‌ها با انگیزه‌های مختلف از جمله اعتراض به وضعیت سیاسی یا اجتماعی روز برگزار می‌شده. گاهی هم این عزاداری‌ها نشانه قدرت‌نمایی شیعیان بوده است. آیا این شیوه های نوین عزاداری نوعی واکنش اعتراضی به وضعیت کنونی‌لست؟ یا صرفا زاییده زندگی مدرن است؟

در این مورد با امین بزرگیان، تحلیل‌گر مسائل اجتماعی و سیاسی گفت‌وگو نشسته‌ایم:

Share