Share

شادگان یک سوم نخلستان‌های خوزستان را در خود جای داده است. این منطقه قطب تولید و صادرات خرمای جنوب است، اما امروز نخل‌هایش در معرض مرگ تدریجی قرار دارند.

سال‌هاست نخلستان‌های خوزستان از کم آبی ناشی از خشکسالی و سیاست‌های غلط منابع آبی رنج می‌برد و سهم نخل‌ها از رودخانه‌های بزرگ منطقه تنها آب شور بوده است. آبی که بیش از ۲ میلیون اصله نخل را قربانی کرده است.

Share