Share

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ایران روز چهارشنبه ۲۰ شهریور، در حاشیه جلسه هیئت وزیران گفته:‌ «اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آن‌ها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است.»

بر اساس سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت فراهم آوردن امکان آموزش و پرورش برای تمامی شهروندان در تمامی سطوح است تا با اجرای این وظیفه به‌عنوان یکی از وظایف ۱۶ گانه دولت، اهداف مندرج در اصل دو قانون اساسی محقق شوند. در اصل ۳۰ قانون اساسی نیز آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد…»

اما بر اساس مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی در ایران، تنها افرادی صلاحیت حضور در دانشگاه‌های کشور را دارند که به دین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی کشور (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) معتقد و معترف باشند.

با این تعریف و بنا بر اظهارنظر وزیر آموزش و پرورش، سایر ادیان غیر از زرتشتی، یهود و مسیحیت در صورت بیان دین خود از تحصیل محروم خواهند شد.

بهائیان ایران بر همین مبنا از تحصیلات دانشگاهی محروم هستند و هر سال گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. به علاوه گزارش‌های زیادی از اخراج دانش‌آموزان بهائی از مدارس و آزار و اذیت آنها منتشر شده است.

پانویس:

تیتر این خبر بعد از انتشار تغییر کرد

Share