Share

«خرمای بم» که از باغ‌ها و نخلستان‌های جنوب کرمان و شهر بم برداشت می‌شود، به عنوان مشهورترین خرمای ایران شناخته شده است. برداشت رطب در شهر «نرماشیر» و «ریگان» بم طی از اواخر مرداد ماه شروع شده و در برخی مناطق تا اواسط مهر ماه به طول می‌انجامد. باغداران به همراه خانواده و نزدیکان خود با تکاندن نخل به جمع‌آوری و بسته‌بندی رطب مضافتی می‌پردازند.

Share