Share

جامعه جهانی بهائی مستقر در ژنو در بیانیه‌ای از اظهارات اخیر محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در مورد امکان ممانعت از تحصیل پیروان «ادیان غیر رسمی» کشور انتقاد و ابراز تاسف کرد.

آزار و اذیت بهاییان در ایران از سوی دولت و افراد و نهادهای وابسته به حکومت به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد

در بیانیه‌ای که از سوی جامعه جهانی بهائی منتشر شده، آمده است:

«محروم کردن افراد از تحصیل به دلیل باورشان، یک بی‌عدالتی محض است که متأسفانه بهائیان ایران به طور مدام و سیستماتیک هدف آن بوده‌اند.»

اشاره این بیانیه به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید است. محسن حاجی میرزایی گفته است:

«اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.»

جامعه جهانی بهائی با ابراز نگرانی از احتمال بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان بهائی ایران گفته است:

«در واقع، اظهارات وزیر آموزش و پرورش تأکید مجددی بر نیت مقامات برای “مسدود کردن راه ترقی و توسعه” بهائیان ایران است، درست به همان نحوی که در یادداشت محرمانه سال ۱۹۹۱ به امضای رهبر ایران رسیده است.»

در پایان این بیانیه ضمن یادآور شدن حق تحصیل بهائیان در ایران آمده است:

«بدون شک جامعه جهانی بهائی در ماه‌های آینده از نزدیک مراقب خواهد بود تا هیچ کودک یا نوجوان ایرانی به دلیل باور به عقیده‌ای و یا بیان آن و برای خودداری از دروغگویی درباره هویت، دین و عقیده وقتی که از او سؤال می‌شود، از تحصیل محروم نشود.»

بهائیان به عنوان اقلیت دینی در ایران همواره از سوی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و «جاسوس و دشمن» پنداشته شده‌اند. حقوق بهائیان ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی لحاظ نشده است و به همین دلیل بهائیت در ایران جزو ادیان رسمی کشور محسوب نمی‌شود و پیروان این آئین از حق برگزاری آزادانه مراسم مذهبی خود و از حق تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های ایران و همچنین از دیگر حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند.


  • در همین زمینه

تنگ کردن بیشتر فضا برای پیروان ادیان «غیررسمی»: اظهار نکنید!

Share