Share

عنوان این ترانه “اگنی” (agni)  است که به سانسکریت “آتش” معنا می‌دهد. شعر آن به اسپانیایی و آلمانی است و سروده خودم است. آهنگ کار مشترک من است و لوکاس بونویتس   (Luqas Bonewitz)که در این اجرا در ماینتس (آلمان) گیتار می‌نوازد. گلدسته ماماچ (Güldeste Mamac) با ویولن و پتر  هینتس (Peter Hinz) با پرکوسیون مرا همراهی می‌کنند.

Share