Share

این هشتمین خبرنامه کارگری زمانه است که هر دو ماه یک بار منتشر می‌شود.

تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، تبعیض‌ در محل، قانون کار، زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها، و نیز موضوع تشکل‌های کارگری.

زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند. این دوماهنامه‌ها نظر دارند که یک “تصویر بزرگ” از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا دانش و آگاهی در مورد وضعیت کارگران در ایران افزایش یابد. گزارش پیشِ رو رخدادهایی را در محدوده تقریبی مرداد و شهریور ۱۳۹۸ / اوت و سپتامبر ۲۰۱۹ پوشش می‌دهد. خبرنامه مدعی کامل بودن و پوشش همه رخدادها نیست.

ما در اول ماه امسال یک خبرنامه سالانه هم منتشر کردیم که در آن موضوعات عمده در حوزه کارگری در یک بازه یک ساله بررسی شده‌اند.

مسائل عمده

فصل تابستان برای کارگران و مدافعان حقوق کارگران در ایران با سرکوب شدیدتر، حکم زندان‌های بلندمدت و تهدید همراه بود. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی که رسانه‌های خبری ایران به صورت وسیع پوشش دادند، از سرمایه‌داران و صاحبان کارخانه‌ها که دستمزد کارگران را با تاخیر می‌پردازند و حکم به اخراج آنها می‌دهند، دفاع کرد و کارگران را به مقابله با کارگران معترض فراخواند. او همانند دیگر مسئولان ارشد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی کارگران معترض را به «دنبال کردن اهداف دیگری» متهم کرد.

فهرست موضوعات خبرنامه شماره ۸:

■ مسائل عمده ■ سرکوب: محاکمه جمعی، زندان‌ بلند مدت ■ زندان بلندمدت برای بازداشت شدگان روز کارگر ■ ضربه شلاق و ۳۴۴ ماه حبس برای کشاورزان معترض ■ اعتراضات: بازگشت کارگران هپکو و آذرآب به خیابان ■ اعتراضات: دستمزد کارگران پرداخت نمی‌شود، کارگران اخراج می‌شوند ■ ناتوانی مراکز درمانی از پرداخت دستمزد ■ کارگران شهرداری‌ها: کار بدون مزد ■ معلمان ■ حوادث کار ■ کولبران و سوخت‌بران

این اظهارات در شرایطی بیان شد که شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش و تهران محاکمه شدند. بازداشت‌شدگان روز کارگر نیز که از ۱۱ اردیبهشت در زندان نگهداری می‌شوند، محاکمه و به حبس‌های بلند مدت و شلاق محکوم شدند.

دستگاه قضایی ایران در فاصله دو ماه گذشته شماری از اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران واحدهای تولیدی مختلف، دانشجویان و زنان مدافع حقوق کارگران را محاکمه و به زندان و شلاق محکوم کرد.

با وجود شدت گرفتن سرکوب اعتراضات کارگری اما در شهرهای مختلف ادامه یافت. در اراک کارگران هپکو و آذرآب در اعتراض به دستمزدهای معوق باردیگر به خیابان بازگشتند. کارگران کنتورسازی در قزوین، کارگران شهرداری‌ها و نگهداری خط و ابنیه فنی در چند شهر، بازنشستگان، کارگران اخراج شده نیز در اعتراض به شرایط حاکم تجمع کردند.

اعتراضات کارگران در شرایطی روز به روز بیشتر می‌شود که پیامدهای تحریم‌های اقتصادی نمایان‌تر می‌شود؛ شمار واحدهای تولیدی تعطیل شده افزایش یافته و به گفته مدیر کل دفتر حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۳۰ هزار کارگر در خطر از دست دادن شغل قرار دارند…

دانلود کنید: متن کامل در فرمت PDF و Epub

نسخه انگلیسی خبرنامه هم به زودی منتشر می‌شود

شماره‌های قبلی خبرنامه و مطالب دیگر در این صفحه:

Share