Share

برای فشار بر رهبران جهان جهت توجه به بحران اقلیمی، هفته اقلیم جمعه ۲۰ سپتامبر با یک اعتصاب جهانی در اکثر کشورهای جهان آغاز شد.

در آلمان اعتصاب اقلیمی پرشور و پرتعداد برگزار شد. در ۵۷۵ شهر در سرتاسر آلمان دانش‌آموزان، جوانان، و گروههای سیاسی و محیط‌زیستی تظاهرات کردند.

تعداد تظاهرکنندگان در برلین بالغ بر ۲۷۰هزار نفر بود.

بسیاری از تظاهرکنندگان ساکن برلین پلاکاردها و شعارهای خود را به همراه آورده بودند. برخی گروههای سیاسی چپ ضد کاپیتالیست، ضدنژادپرستی، فمینیست‌، و کوئیر، در کنار بسیاری دیگر با علائم و پلاکاردها خود حاضر شده بودند. این گروهها در شعارها و اعلامیه‌هایشان بر ارتباط میان محیط زیست و عدالت اجتماعی، جهانی، و جنسیتی تاکید می‌کردند.

بالاخص کودکان در مورد محیط زیست حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند. برخی تصاویری از حیوان‌های متاثر از تغییرات اقلیمی را به همراه آورده بودند؛ از جمله خرس قطبی ذوب‌شده، پنگوئن گریان، و لاک‌پشت به دام‌افتاده در کیسه پلاستیک.

برخی از تصاویر تظاهرات در برلین را در زیر می‌بینید.

Share