Share

چهار زندانی سیاسی بند زنان اوین در نامه‌ای از برخوردهای قضایی و امنیتی اخیر با فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران انتقاد کرده‌اند. ساناز اللهیاری، عسل محمدی، مرضیه امیری و ندا ناجی می‌گویند برخوردهای قضایی و امنیتی شدیدتر از حد سابق شده است.

چهار زندانی زن می‌گویند دادگاه توجهی به دفاعیات متهمان و وکیلان مدافع نمی‌کند و به توصیه‌های مقام‌های امنیتی حکم می‌دهد

در نامه‌ای که چهار زندانی زن از اوین نوشته‌اند آمده که فساد مالی در داخل و فشار تحریم‌ها از خارج و بن‌بست اقتصادی ناشی از آن، تامین نان را به بزرگ‌ترین دغدغه مزدبگیران در ایران تبدیل کرده و همین باعث اعتراضات شده است.

آنها نوشته‌اند:

«اعتراضات کارگران هفت‌تپه نمونه‌ای از این جدال بود که بر پایه‌ مطالبات به‌حق کارگران شکل گرفت؛ اعتراضاتی که پژواک خواسته‌های صنفی جامعه و گریز از درد بود. آنها نسبت به وضعیتی معترض بودند که با شدت و ضعف متفاوت، زندگی تمامی مزدبگیران از جمله ما را به بن‌بست اقتصادی کشانده. ما نیز به ‌عنوان بخشی از جامعه که متأثر از این شرایط اقتصادی بودیم، خواسته‌های به حق کارگران را خواسته‌های خود می‌دانستیم و از آنها حمایت کردیم.»

ساناز اللهیاری، عسل محمدی، مرضیه امیری و ندا ناجی نوشته‌اند برخورد نیروهای امنیتی با بهانه‌ ضد امنیت ملی بودن اعتراضات کارگران، با کارگران و با حامیان کارگران کردند، شدیدتر از حد سابق بوده است.

آنها به بازداشت‌های طولانی‌مدت (به عنوان مثال از بازداشت موقت ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی‌فر بیش از هشت ماه می‌گذرد)، تحمل سلول‌های انفرادی حتی بعد از انجام مراحل بازجویی، انتقال عاطفه رنگریز و سپیده قلیان، به زندان قرچک (به‌عنوان تنبیه بیشتر یا تبعید)، تعیین وثیقه‌های سنگین دو میلیاردی و اجرایی نکردن آن و دست آخر صدور احکام سنگین انتقاد کرده‌اند.

به گفته آنها دادگاه توجهی به دفاعیات متهمان و وکیلان مدافع نمی‌کند و به توصیه‌های مقام‌های امنیتی حکم می‌دهد.

به نوشته ساناز اللهیاری، عسل محمدی، مرضیه امیری و ندا ناجی، دادگاه‌های ایران در بررسی پرونده‌های فعالان و رانتخواران تبعیض‌آمیز است، تا جایی که «فرد را چنان ناامید از برقراری عدالت می‌سازد که در مقابل عدالتخانه ناگزیر به قمار با جان خود می‌شود.»

آنها در عین حال با اشاره به دستور اخیر ابراهیم رئیسی برای رسیدگی منصفانه به پرونده‌های اخیر ابراز امیدواری کرده‌اند مقام‌های قضایی صدای اعتراضات جامعه را بشنوند.

ندا ناجی فعال مدنی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است، مرضیه امیری روزنامه نگار بازداشت شده روزنامه شرق و ساناز الله‌یاری و عسل محمدی، از بازداشت شدگان اعتراضات هفت‌تپه هستند.


  • در همین زمینه

رئیسی: باید صدای کارگران را شنید – فعالان کارگری: از زندان؟

Share