Share

دادگاهی در ایران یک پزشک زن را به دلیل بی‌حجابی به ارائه خدمت پزشکی رایگان و تالیف مقاله‌ای درباره حجاب محکوم کرده است. پیش‌تر فیلمی منتشر شده بود که نشان می‌داد زنی بی‌حجاب در اعتراض به برخورد پلیس روی خودروی نیروی انتظامی نشسته است.

دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در استان البرز درباره انتشار فیلمی که در آن فردی با رفتن بر روی خودرو پلیس اقدام به کشف حجاب کرده بود، اعلام کرد خلاف رویه قضایی که بعضاً کشف حجاب را در زمره اقدامات تبلیغی علیه نظام تلقی کرده‌اند، دادگاه این موضوع را از مصادیق جرایم امنیتی تشخیص نداده است. او گفته در نظام حقوقی ایران هر عمل حرامی مستوجب کیفر نیست و این دادگاه به عنوان نماینده قضایی حاکمیت، خود را ممنوع از مداخله در حریم خصوصی و حوزه اخلاق فردی می‌داند، اما تظاهر به عمل حرام قطعاً جرم است.

او اعلام کرده دادگاه این فرد را با اتهامات کشف حجاب و تاباندن روسری روی خودروی پلیس و تمرد و عدم توجه به دستورات پلیس و ممانعت از توقیف خودرو، به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

دادرس شعبه چهارم دادگاه چهارباغ استان البرز افزوده: «اما با در نظر داشتن وضعیت فردی و اجتماعی متهم و صلاحیت علمی و تخصصی وی (پزشک متخصص زنان) در جهت گزینش کیفر مناسب و پرهیز از حبس غیر از موارد ضروری مجازات وی را با هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) و تألیف یک مقاله پژوهشی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» جایگزین می‌کند.»

بر اساس این حکم، این پزشک زنان موظف به انجام هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته (چهار ساعت) و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید به حجاب شرعی کامل (مورد تایید از سوی کارگروه مشترک کمیته امداد امام خمینی و دفتر نماینده ولی فقیه در چهارباغ با نظارت واحد اجرای احکام کیفری) است.

علاوه بر آن او ملزم به تألیف یک مقاله پژوهشی به شیوه مطالعه آماری و مصاحبه و جمع آوری داده‌های تجربی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» شده و ملکف است ظرف دو سال گواهی پذیرش قطعی با نسخه چاپ شده آن در نشریات معتبر علمی تأیید شده از سوی وزارت علوم (رتبه خیلی خوب یا خوب) را به واحد اجرام احکام کیفری تسلیم کند.

Share