Share

حدود ۴ سال از راه اندازی پل شناور دهستان عنافچه در شهرستان باوی در شمال اهواز می‌گذرد. ارتباط بیش از ۴۰ روستا با شهر ملاثانی در خوزستان از طریق این پل شناور صورت می‌گیرد. با هر بارندگی شدید و بالا آمدن آب رودخانه این پل زیر آب می‌رود و راه ارتباطی روستاها هم قطع می‌شود. پس از سیل ویرانگر بهار امسال این پل تعمیر نشده است و تردد اهالی منطقه را که مجبورند از قایق استفاده کنند با مشکل و خطر روبرو کرده است.

Share