Share

یکی از نکاتی که با ورود به شهر سنندج جلب توجه می‌کند، خیابان‌های پوشیده شده از تاکسی‌های زرد است. تاکسی‌های در حال تردد و صف‌های بلند تاکسی‌های بدون مسافر در ایستگاه‌ها خیابان‌ها را به رنگ زرد درآورده است. گفته می‌شود از دلایل گرایش شهروندان سنندج به داشتن این شغل، بیکاری‌است. خیلی از این رانندگان تاکسی خودشان توان خرید تاکسی را ندارند و مجبورند برای اشخاص دیگری که تاکسی را در اختیارشان قرار می‌دهند کار کنند. تعداد زیاد تاکسی‌ها که بیش از ظرفیت مورد نیاز در شهر سنندج است، همچنین موجب آلودگی هوا و محیط‌زیست می‌شود.

Share