Share

پس از ۸۴ سال، ۱۷۸۳ قطعه گل‌نبشته باروی تخت جمشید به ایران بازگشت. به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، پروفسور کریستوفر وودز، رئیس مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو، برای تحویل گل‌نبشته‌ها به موزه ملی ایران به تهران سفر کرده است. به گفته کارشناسان این گل‌نبشته‌ها رمزگشای بخش مهمی از تاریخ مکتوب هخامنشیان در دوره داریوش اول محسوب می‌شوند. بر روی آنها موضوعاتی چون نامه‌ها، اسناد اداری، دست‌نوشته‌های یک کاتب، شاه و دربار، شخصیت‌های تاریخی، کارگران، کاتبان، تولید، مسافران و ایزدان پارس دیده می‌شود. تعداد ۱۱۰ گل‌نبشته در موزه ملی بخش ایران باستان در تالار هخامنشی به نمایش درآمده و قرار است تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ این نمایش ادامه داشته باشد.

Share