Share

پناهگاه «آشیان زیست زاگرس» در حومه کرمانشاه واقع شده است. در این مرکز که از سگ‌های بی‌پناه نگهداری می‌شود، یک تیم دامپزشک نیز فعالیت دارد. پس از زنده‌گیری سگ‌ها، اقدام به درمان، انگل زدایی، واکسیناسیون و عقیم‌سازی آنها می‌شود. «آشیان زیست زاگرس» همچنین در زمینه واکسیناسیون و عقیم‌سازی سگ‌های روستایی فعال است و تلاش می‌کند با فرهنگ‌سازی میان روستاییان حقوق حیوانات را یادآور شود. در حال حاضر ۶٠٠ قلاده سگ و تعداد زیادی توله بی‌مادر در این مرکز نگهداری می‌شوند.

Share