Share

کارگران شهرداری کوت عبدالله ماه‌ها است که در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان تجمع و تحصن می‌کنند. پاسخ مسئولان دولتی به اعتراض ‌آنها نه پرداخت دستمزدها که دستگیری ۱۳تن در ارتباط با اعتراضات است.

کارگران شهرداری کوت‌عبدالله بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع کردند. عکس: آرشیو

نواب حاجیان سعیدی، شهردار کوت عبدالله یکشنبه ۲۸ مهر بازداشت حداقل ۱۳ تن در رابطه با اعتراضات کارگران شهرداری این شهر را تائید کرد، اما گفت که تنها شماری از آنها کارگر خدمات شهری هستند.

شهردار کوت عبدالله بدون بیان جزئیات مدعی شد که شماری از بازداشت شدگان «برای آوردن فشار به شهرداری جلوی فعالیت کارگران خدمات شهری  شهر کوت عبدالله را گرفته و مانع از فعالیت آنها شده بودند».

او گفت که این افراد با شکایت پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات شهری کوت عبدالله بازداشت شده‌اند.

حاجیان سعیدی مدعی شد که دستگیرشدگان و افرادی که مانع فعالیت کارگران خدمات شهری شهرداری می‌شدند، «به دنبال استخدام در شهرداری بودند».

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که کارگران شهرداری کوت عبدالله از دو سال قبل بارها  در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع و تحصن کردند.

حاجیان سعیدی تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری را تائید کرد. به گفته او دستمزد و بیمه مرداد کارگران به تازگی پرداخت شده است.

کوت عبدالله مرکز شهرستان کارون، در جنوب شرق اهواز واقع  در استان خوزستان است.


در همین زمینه:

زندگی با مزد معوقه: یک کارگر شهرداری کوت عبدالله در نتیجه فشار عصبی فوت کرد

Share