Share

بازسازی سرای «ایکی قاپیلار» تبریز همچنان ادامه دارد. در آتش‌سوزی اردیبهشت سال جاری، به ۱۳۰ مغازه خسار‌ت‌های کلی و جزئی وارد آمده بود. بازار تبریز با وسعت یک کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان است. مجموعه بازار تبریز از سال ۱۳۸۹ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.

Share