Share

اقتصاد ایران در بحران است. تورم، به ویژه در افزایش قیمت کالاهای اساسی به صحبت روزمره مردم بدل شده. خط‌های تولید کارخانه‌های متعددی به دلیل نبود مواد خام اولیه از کار افتاده. کارگران زیادی در چهارگوشه ایران با مشکل پرداخت‌نشدن چندماهه دستمزدها طرفند. بسیاری خصوصی‌سازی را طرحی شکست‌خورده می‌دانند. و البته فساد ساختاری مشکل دیگری است.

درباره مشکلات عمده ساختاری اقتصاد ایران با مهدی قدسی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین به گفت‌و‌گو نشستیم.


در همین زمینه:

اکثریت پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه: فشار اقتصادی بی‌سابقه است و حکومت ناتوان از حل آن

Share