Share

پلیس تهران در طرح شناسایی و دستگیری دلالان قاچاق دارو، سیزده نفر از سرشاخه‌های اصلی قاچاق دارو و تعدادی از دلالان که این داروها را توزیع می‌کردند شناسایی و دستگیر کرد. مشکل انتقال ارز و تجارت مستقیم با شرکت‌های خارجی که بخش عمده آن ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، نارضایتی مردم از کمبود دارو و گرانی داروهای بیماری‌های سخت و خاص را به همراه داشته است. این در حالی است که این روزها در ایران دادگاه شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو در جریان است.

Share