Share

شامگاه شنبه چهارم آبان، تعدادی از زندانی‌های حامی کارگران از زندان‌های ایران به شکل موقت و به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش تصویری زیر لحظه آزادی آنها را نشان می‌دهد.

مرضیه امیری و عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در تهران، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌‌فرد از اعضای هیئت تحریره نشریه اینترنتی گام و سپیده قلیان دانشجو و فعال اجتماعی که در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیر شده بود از جمله زندانی‌های کارگری هستند که آزاد شدند. همه آزادشدگان  منتظر دادگاه تجدید نظر و حکم نهایی خود هستند.

عاطفه رنگریز، فعال کارگری
عاطفه رنگریز- فعال کارگری و جامعه شناس - از زندان قرچک ورامین به قید وثیقه آزاد شد.
آزادی عاطفه رنگریز از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر
مرضیه امیری، روزنامه‌نگار روزنامه شرق پس از آزادی در بین دوستان و نزدیکان.
از راست به چپ: مرضیه امیری٬ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌‌فرد
مرضیه امیری، روزنامه‌نگار روزنامه شرق، از دیگر بازداشتیان روز جهانی کارگر.
سپیده قلیان، دانشجو و فعال کارگری، از متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه
آزادی سپیده قلیان، فعال کارگری، از زندان قزچک ورامین
امیرحسین محمدی‌فرد همراه با امیر امیرقلی لحظاتی پس از آزادی از زندان اوین

در همین زمینه:

در شب آزادی شش تن از زندانیان حامی کارگر: اسماعیل بخشی، ندا ناجی و عسل محمدی آزاد نشدند

 

Share