Share

در دو دهه گذشته بسیاری از مناطق ایران گرفتار خشکسالی بوده است. قدرت آباد٬سابله یکی از صدها روستای مرزی خوزستان است که متروکه شده یا درحال متروکه شدن قرار گرفته‌اند. سیل ویرانگر فروردین ۹۸ آسیب فراوانی را برای این روستا به بار آورده. و به گفته اهالی  قدرت آباد٬ «کشاورزی روستا کاملا نابود شده و در زمین‌های باتلاقی تا سال‌ها نمی‌توان چیزی کاشت. جوانان روستا می‌روند در مرز چذابه کولبری می‌کنند که همه آنها بعد از پنج – شش سال از کار افتاده می‌شوند.

Share