Share

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرده که دریافته است ۷۰ درصد دختران در مدارس افغانستان، در دوره عادت ماهانه حمام نمی‌کنند و ۲۹ درصد دیگر از دختران در این مدت به مکتب نمی‌روند. دلیل حمام نرفتن این دختران، ترس از نازایی است. دولت افغانستان سه سال است که در تاریخ هشتم آبان، کارزاری برای آگاهی عمومی درباره دوران قاعدگی زنان به ویژه دختران در مدرسه‌ها برگزار می‌کند.

یونیسف همچنین اعلام کرده که حدود ۸۰ درصد دیگر از دختران در دوران عادت ماهانه اجازه ندارند در مراسم اجتماعی شرکت کنند. ۵۰ درصد دختران هم گفته‌اند که تا زمان اولین عادت ماهانه در این مورد آگاهی نداشته‌اند.

این نهاد بهداشت عادت ماهانه دختران در افغانستان را موضوعی فراموش‌شده خوانده و از دولت این کشور خواسته به سرعت به این موضوع توجه کنند.

وزارت معارف افغانستان با همکاری یونیسف، سال گذشته برای نخستین بار راهنمای بهداشت فردی دختران در دوران قاعدگی را منتشر کرد. این وزارت می‌گوید با وجود تلاش‌هایی که برای آگاهی‌دهی در مورد بهداشت دوران قاعدگی دختران انجام شده، هنوز هم ۵۰ درصد از دختران در این مورد آگاهی ندارند.

همچنین  در بسیاری از مدارس امکانات بهداشتی و دستشویی ویژه برای دختران وجود ندارد.

وزارت صحت عامه(بهداشت) افغانستان هم گفته تعدادی از دختران در دوران قاعدگی به دلیل پایین بودن سطح آگاهی‌ به بهداشت فردی‌شان توجه نمی‌کنند؛ موضوعی که در مواردی حتی باعث افسردگی و عقیم شدن برخی از دختران می‌تواند شود.

وزارت معارف افغانستان ابراز امیدواری کرده که تدریس رهنمود حالت قاعدگی در مدارس، به دختران نوجوان کمک کند تا در مورد این روند طبیعی معلومات داشته و به بهداشت در این دوران توجه کنند.

عادت ماهانه بخشی از هویت جنسی ماست   

Share