Share

تهران در محاصره فرونشست دشت‌های ورامین و شهریار قرار دارد. نشست زمین در دشت ورامین ۳۶ سانتی‌متر در سال گزارش شده و دشت شهریار نیز سالانه ۳۱۰ میلی‌متر نشست می‌کند. علت اصلی این رویداد برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیرزمینی برای بخش کشاورزی عنوان شده است. زمانی که آب موجود در خاک بر اثر مصرف بی‌رویه و حفر چاه‌های غیرمجاز پایین می‌رود، دانه‌های خاک به یکدیگر فشرده می‌شود و چون در میان آنها یک فضای خالی به وجود آمده، زمین به صورت تدریجی دچار فشار شده و نشست می‌کند.

در حاشیه جنوبی شهر تهران حدود ۲ میلیون نفر تحت تاثیر فرونشست و فرو ریزش زمین هستند و در مجموع در شهر تهران نیز تنها در بافت مسکونی، حدود ٣ میلیون نفر در معرض این مخاطرات قرار دارند.

تصاویر پیش‌رو بازدید طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به همراه مسعود شفیعی رییس سازمان نقشه برداری کشور از فرونشست زمین اطراف تهران را نشان می‌دهد.

Share