Share

حسن روحانی یکشنبه ۱۹ آبان در سفر استانی به یزد برخورد قوه قضائیه با فساد را «نمایشی» خواند. رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در واکنش به انتقاد رئیس دولت ‌جمهوری اسلامی گفت که او باید «از برخورد با مفاسد خوشحال باشد» و اگر موردی از فساد سراغ دارد،‌ آن را به دستگاه قضائی اطلاع دهد.

موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران

موسی غضنفرآبادی با اشاره به سخنان روحانی او را به نگرانی از برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی متهم کرد و گفت:

«ما انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور نیز همچون عموم مردم از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد خوشحال و خشنود باشد؛ البته احساس درونی ایشان به خودشان مربوط است اما به لحاظ قاعده‌ی حکمرانی برای آقای رئیس‌جمهور خوب نیست که مردم احساس کنند ایشان از برخورد قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی نگران شده است.»

غضنفرآبادی توضیح داد که «به قول برخی» رئیس‌جمهوری از برخورد قضائی با حسین فریدون، برادرش «ناراحت» است و به روحانی توصیه کرد تا موارد موردنظرش را به دستگاه قضائی ارجاع دهد:

«ایشان هر پرونده و موردی از فردی و نهادی سراغ دارند آن را طبق قانون به دستگاه قضایی اطلاع و همراه با مردم منتظر پاسخ قاطع دستگاه قضائی باشد و مطمئن باشند که درباره‌ی عدالت هیچ خط قرمزی وجود ندارد.»

حسن روحانی یکشنبه در بازدید از یزد به قوه قضائیه حمله کرد و از قوه قضاییه خواست تا همزمان با آنچه که «برخورد با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی» عنوان کرد، «مبارزه با فساد میلیارد دلاری را به مردم توضیح دهد».

روحانی بدون اینکه نامی را افشاء کند، با اشاره تلویحی به پرونده بابک زنجانی از قوه قضاییه پرسید: «آن دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کجا رفته است؟».

رئیس دولت که به تازگی قوه قضاییه برادرش را به اتهام فساد مالی به زندان محکوم کرده است، برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد مالی را «تبلیغی» دانست و بازهم بدون بردن نام، خواستار توضیح مسئولان در باره پرونده «نهادی» شد «که ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و حسابی پس نداده است».


در همین زمینه:

روحانی برخورد قوه قضاییه با فساد را «تبلیغی» خواند

Share