Share

حراست شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، کارگران و رانندگان را ناگزیر به امضای تعهدنامه‌ای کرده اند که آن‌ها را از مصاحبه با رسانه‌ها منع می‌کند. در نسخه‌ای از این تعهدنامه که سندیکای شرکت واحد در کانال تلگرامی خود منتشر کرده آمده است، رانندگان از مصاحبه با خبرنگاران نهی شده اند. یک مسئول شهرداری این منع را مربوط به مصاحبه با رسانه‌های خارج ایران دانست.

یکی از اعتراض‌های کارکنان شرکت واحد ــ یکشنبه ۱۱ بهمن ۹۷

در تعهدنامه علنی‌شده که برای رانندگان خط پایانه جنوب‌ـ‌پایانه افشار نوشته شده، آمده است: «تحت هیچ شرایطی رانندگان حق مصاحبه با خبرنگاران را ندارند، مگر در صورت صدور مجوز، هماهنگی با حراست و روابط عمومی سامانه.»

در واکنش نسبت به انتشار علنی تعهدنامه در رسانه‌های اجتماعی، محسن پورسید آقایی، از مسئولان حمل و نقل شهرداری تهران گفته است که این تعهدنامه در «جهت حفظ ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی» و برای ممانعت از مصاحبه رانندگان با رسانه‌های «معاند» است. او گفته «رانندگان تنها مجاز به مصاحبه با رسانه‌های داخلی و مورد تایید نظام هستند.» خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از او نوشته است: «برخی رسانه معاند با اتوبوسرانان شرکت واحد مصاحبه کرده بودند که تصمیم بر آن شد تا تعهدی از رانندگان گرفته شود».

سندیکای کارگران شرکت واحد این اقدام حراست را فراقانونی خوانده و ضمن محکوم کردن آن نوشته است:

«این اقدامات حراست برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف مدیریت ناکارآمد شرکت واحد در رابطه با خرابی اتوبوس‌ها و عدم انعکاس مشکلات رانندگان در خبرگزاری‌ها است.»

گفت‌و گو با رسانه‌های فارسی زبان (خارج کشور) یکی از موارد اتهام دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالان اجتماعی است. بسیاری از فعالان کارگری و حقوق بشر در این رابطه محاکمه و مجازات شده‌اند.


در همین زمینه:

بازجویی از رضا شهابی ــ بازپرس دادسرای اوین: دیگر فعالان سندیکایی نیز احضار خواهند شد

Share