Share

مرکز آمار ایران شاخص تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال را ۲، ۲۶ درصد و تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ١٣٩١ را نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٩، ٢۵ درصد اعلام کرد.

 
تارنمای الف، امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد نوشت، درحالی که پیش از این ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه سال جاری را ٩، ٢٢ درصد اعلام کرده بود مرکز آمار ایران شاخص تورم نقطه به نقطه در تیر ماه ١٣٩١ را ۲، ۲۶ درصد و تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ٩، ٢۵ درصد اعلام کرد.
 
مرکز آمار ایران در گزارشی که متن آن در اختیار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم قرار داده شده است، شاخص کل در تیرماه سال ١٣٩١ را عدد ۵، ۴۶٢ نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۶، ٣ درصد افزایش داشته است.
 
بنابراین گزارش، شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به ٨، ۶٣٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٧، ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
 شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ٣، ۶٧٢رسید که نسبت به ماه قبل ٩، ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨، ۴۴درصد افزایش داشته است.
 
در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش ماهانه مربوط به گروه «نان و غلات با ٢، ١٠ درصد، گروه شیر و پنیر و تخم مرغ با هشت درصد، گروه میوه و خشکبار با ۵، ٧ درصد و گروه» گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنان با ۵، ۶ درصد بوده است.
 
افزون براین، شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیرماه ١٣٩١ به رقم ۵، ٣٩٨ رسید که ۵، ٢ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
 
 بیشترین سهم از این افزایش به ترتیب به گروه «مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها» با ٧، ۴٧درصد، گروه «بهداشت و درمان» با ۵، ١۴ درصد و گروه «کالا‌ها و خدمات متفرقه» با ٣، ١۴ درصد بوده است.
 
 به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه سال جاری، ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه سال جاری را ٩، ٢٢ درصد و نرخ تورم در خرداد را نیز ۴، ٢٢درصد اعلام کرده بود.
 
پیش ازاین، شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز نرخ تورم اردیبهشت ماه را ٢٢درصد و بانک مرکزی نرخ تورم فرودین ماه سال ١٣٩١ را ٨، ٢١ درصد اعلام کرده بود.
 
با این وجود، غلامرضا راکب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز «نرخ واقعی تورم در ایران را ۵‌/‌۳۳ درصد دانسته وافزوده است:» دولت نرخ واقعی تورم را پنهان می‌کند «.

 

Share