Share

پس از برقراری دوباره ارتباطات اینترنتی اکنون تصاویر تازه‌ای از اعتراضات مردمی اخیر در ایران منتشر شده است. روز دوشنبه ٢٧ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به افزایش سیصد درصدی نرخ بنزین، وضعیت فاجعه بار معیشتی و سرکوب‌های سنگین زدند. آنها با نصب این متن روی دیوارهای دانشگاه تحریم کلاس‌ها را اعلام کردند:

«ما دانشجویان دانشگاه تهران در همراهی با اعتراضات معیشتی مردم و همبستگی با آنان کلاس‌های درس خود را از روز ۲۷ آبان ۱۳۹۸تحریم می کنیم  و به امید تحقق فردایی روشن برای قشرهای محروم و طبقات فرودست به آن ادامه خواهیم داد.»

بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، شماری از دانشجویان دانشگاه علامه و دیگر دانشگاه‌های تهران در روزهای پس از خیزش مردمی آبان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. شورای صنفی دانشجویان کشور اسامی شماری از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه‌های تهران را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱. سها مرتضایی، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۲. امیر فرصتی، هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۳. نرگس باقری، دانشگاه هنر تهران ۴. ابراهیم گرانپایه، هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۵. علیرضا صفوی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۶. حسن خلیفه‌ای،حقوق‌وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ۷ کامیا ذوقی، علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۸. مهران قندی، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۹. علی فاضل‌زاده، فیزیک دانشگاه تهران ۱۰. سعید احمدزاده، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ١١. سعید محبی، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ١٢. عرفان_رافعی، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ١٣. ابوالفضل نژادفتح، علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۴. یاشار دارالشفا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ١۵. ملیکا قراگوزلو، دانشگاه علامه طباطبایی ١۶. علی نانوایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

Share