Share

روز ۳ دسامبر/ ۱۲ آذر در جهان به عنوان روز معلولان نام‌گذاری شده است. اما به گفته منتقدان، شعار «معلولیت محدویت نیست» در ایران همواره در حد یک شعار باقی مانده و عدم زیرساخت‌های مناسب و امکانات شهری برای سرویس‌دهی به افراد معلول و کم‌توان در ایران موجب به حاشیه رانده شدن این شهروندان در جامعه شده است. استفاده از وسائل حمل و نقل شهری، رفتن به پارک‌ها و سینما از چالش‌هایی است که معلولان با آن به طور روزمره روبرو هستند. بسیاری از آنها با وجود توانایی و تحصیلات کافی برای پیدا کردن شغل با مشکل مواجه می‌شوند.

براساس سازمان بهداشت جهانی ۱۵ درصد از افراد هر جامعه معلول هستند و این آمار در ایران به ۱۱ میلیون نفر می‌رسد.


در همین زمینه:

معیشت و سلامت روان معلولان ایران در وضعیت هشدار

Share