Share

در پی بارندگی‌های چند روز گذشته در استان خوزستان یکی از خیابان‌های اهواز شاهد فرونشست زمین بود. در سال‌های اخیر به دلیل برداشت بی‌رویه و غیراصولی منابع آبی زیرزمینی پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران دیده می‌شود. به گفته کارشناسان علت فرونشست زمین در خوزستان ارتباطی با برداشت منابع آبی زیرزمینی ندارد بلکه استخراج نفت، گاز و مواد معدنی موجب به وقوع پیوستن این پدیده خطرناک در خوزستان شده است.

به گفته استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز:

«فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر نیز نقش غیرقابل انکاری در فرونشست‌های اخیر داشته است؛ از جمله حفاری‌هایی که برای مترو صورت گرفته است و در بخش‌هایی از منطقه زیتون کارمندی، نادری و محدوده اطراف شهید بندر، شاهد فرونشست زمین هستیم.»

Share